Finansnyt

Kinas beholdning af US statsobligationer opjusteret med 30%


Den kinesiske beholdning af amerikanske statsobligationer blev justeret markant op til årsskiftet. Beholdningen er nu opgjort til 1.160 mia. $, som vist med de røde søjler i grafen herover. Opjusteringen er sket på især bekostning af den britiske beholdning, og det er ikke unormalt, at et kinesisk opkøb sker via London, og derfor i første omgang kommer til at fremstå som britiske opkøb. I figuren vises med den blå kurve den samlede kinesiske valutabeholdning.