Finansnyt

Kinas kul reserver vokser betragteligt

De kinesiske kul reserver er nu på 200 mio. tons, og det ventes at nå det dobbelte ved årets udgang. Det betyder, at de i så fald vil veje 40% mere end jordens samlede befolkning. Det har samtidig været med til at drive kulpriserne nedad (den røde linie). Kinas forbrug udgør en stadig større del af det samlede globale forbrug. Den gule kurve viser det kinesiske kulforbrug, mens den hvide kurve viser det globale kulforbrug ex. Kina. Quartz skriver, at den faldende kulpris har ført til, at cirka en tredjedel af Kinas stor kulfirmaer nu kører med underskud. Flere oplysninger i dette link:

Quartz artikel