Finansnyt

Kinas og Japans valutareserver

Graferne herunder viser udviklingen i hhv. de kinesiske og japanske valutareserver og landets investering i amerikanske statsobligationer. Valutareserverne er vist som den blå kurve, mens beholdningen af amerikanske statsobligationer er de røde søjler.