Finansnyt

Kødforbruget stiger generelt med indkomsten

Grafen herover viser på baggrund af 2009-2011 data, hvordan forholdet er mellem velstand og kødforbruget. Den økonomiske velstand er målt som BNP i dollars per indbygger i x-aksen sammenholdt med kødforbruget i kg. per år som y-aksen.