Finansnyt

Kørte miles i USA

Grafen herover viser udviklingen (i procent) i antal kørte miles, når der tages hensyn til befolkningsudviklingen i USA. Kurven toppede medio 2005 og har vist en faldende tendens siden. Normalt er der tale om stigninger i kurven efter en recession, men det har altså ikke været tilfældet siden kulminationen af finanskrisen, idet kurven fortsat falder og er tilbage til medio 1995 niveauet. Det er endnu et signal om, at opsvinget er svagt i reelle termer.