Finansnyt

Kortsigtet signal om bund i EUR/PLN


Efter en ganske lang og opslidende nedtur synes der nu at være tale om et gennembrud opad. Læg mærke til de markante divergenser på sidste del af nedturen (vist med de orange pile). Sammen med et brud på toplinien taler det for, at markedet nu har startet en større, opadrettet korrektion til min. 395-396 zonen – måske betydeligt højere.