Finansnyt

Krisen er overstået – tror markedet

spread070414

Grafen herover viser, hvordan det 10 årige rentespænd mellem Spanien og Tyskland (hvid kurve) og Italien og Tyskland er under hasting indsnævring i forhold til “panikken” medio 2012. Den seneste omtale af et muligt opkøbsprogram fra ECBs side har naturligvis ikke gjort entusiasmen mindre. Det er endnu et billede på, at markedet har en klar forventning om, at krisen i eurozonen er løst. Det er dog vanskeligt at se med mindre, man også løser problemerne med faldende inflation og svag vækst i Sydeuropa. Vurderer vi på renteforskellen på en logaritmisk skala, så kommer grafen herover til at se ud som vist i grafen herunder, og så mangler der jo fortsat meget, før renteforskellen er tilbage til før krise niveauet i 2007.

logspread070414