Finansnyt

Kun 20% har varet længere

Grafen herover illustrerer længden af de amerikanske opsving iflg. NBER i måneder (x-aksen), mens y-aksen viser procentdelen. Den røde linie repræsenterer den aktuelle længde på opsvinget, og på y-aksen kan vi se, at der kun er 20% af de amerikanske opsving, der har varet tilsvarende eller længere.