Finansnyt

Kun en industri i USA har ansat folk

Grafen herover viser, at beskæftigelsen er et problem stort set i alle brancher i USA siden december 2007, hvor finanskrisen startede. Kun én industri, minedrift, har haft en nettofremgang i beskæftigelsen, hvilket naturligvis er sket på baggrund af de markante prisstigninger i metallerne. Men hvad sker der her, hvis priserne igen begynder at falde?