Finansnyt

Kurven er endnu ikke knækket i Canada

Graferne herover viser udviklingen i husholdningernes gæld i forhold til de personlige indkomster i USA (hvid linie) og Canada (gul linie). Den amerikanske kurve har været for nedadgående siden finanskrisen fra ca. 115% til nu 93%, mens den canadiske fortsat stiger og iflg. de tilgængelige data nu udgør 167%.