Finansnyt

Landes afhængighed af eksport til Kina

Den ovenstående graf viser, hvor stor en andel af et lands eksport, der går til Kina. Heraf fremgår det, at der er en stribe asiastiske lande og Brasilien, der er blevet afhængige af, at der er vækst i Kina. EU og USA er også på listen med henholdvis en eksportandel på 8.9% og 7.6%. Grafen nedenfor viser, hvor stor den positive påvirkning af ekporten har på det givne lands BNP vækst. I Tyskland giver eksporten til Kina et positivt bidrag på BNP på omkring 0.6%.