Finansnyt

Låneudviklingen i Kina

Grafen herover fra The Economist viser udviklingen i den kinesiske lånemasse som procent af BNP siden 2000. Der er vist både den samlede masse (den mørke linie) og bankudlånet (den lyseblå linie). Forskellen på de to linier viser omfanget af det, man kalder “skyggeøkonomien”.