Finansnyt

Leder forholdet mellem sølv og guld aktiemarkedet?


Den blå graf viser prisen på sølv divideret med prisen på guld. De seneste 4 måneder ses en markant stigning i dette forhold, hvilket er udtryk for at stigningen i sølvprisen er gået langt hurtigere end i guldet. I grafen er dette forhold sammenlignet med S&P500 aktieindexet. Her ses en pæn sammenhæng, hvilket betyder, at sølv klarer sig bedre end guld i et stigende aktiemarkedet og omvendt i et faldende aktiemarked. Siden toppen i 2007 har der været en tendens til, at den blå graf har ledet vendingsfaserne i S&P500 som vist med de røde pile.