Finansnyt

Ligheder og forskelle med USA

New York Times har i en artikel vist nogle forskelle og ligheder med USA og udlandet. USA er jo et af de rigeste lande i verden. Alligevel er der forhold, hvor landet i højere grad i en international sammenhæng er at betragte som et udviklings land. Yderligere oplysninger i dette link:

New York Times artikel