Finansnyt

Likviditeten flyder ikke i Eurozonen

I ovenstående graf ses den årlige vækst i pengemængden M2 for USA (gul) og Eurozonen (grøn). I USA er M2 væksten på omkring 10%, hvilket er tegn på, at det er lykkes at få den billige og rigelige likviditet fra centralbanken til at generere økonomisk aktivitet. Det ser anderledes ud i Eurozonen. Her er M2 væksten på omkring 2.5%. Det er tydeligvist svært at få likviditeten til at flyde og nå ud til de europæiske virksomheder. Bankerne er tilbageholdende med udlån og har større fokus på at sikre deres kapitalbase. ECB har i hvert fald gjort det nødvendige til at sikre rigelig likviditet, hvilket fremgår af nedenstående graf. ECB’s balance er øget betydeligt med opkøb af statsobligationer o.a. Samtidigt har de stillet en kreditfacilitet til rådighed til de europæiske banker med 3 årig lån til lav fast rente.