Finansnyt

LME metal lagrene stiger fortsat

Grafen herover sammenligner udviklingen i metalpriserne (den hvide kurve er CRB spot metal indexet) og lagrene hos LME (London Metal Exchange) (de gule søjler viser sammenlagt lagrene af kobber, aluminium, zink, bly og nikkel). Læg mærke til den markante stigning i LME lagrene, der fulgte i kølvandet på finanskrisen i 2008. Pas også på, at hele priskurven i metal index siden 2010 kan vise sig at være et stort topmønster.