Finansnyt

London professor svarer igen på Ifos Hans-Werner Sinn

Albrecht Ritschl, der er professor i økonomisk historie på the London School of Economics svarer igen på Ifo instituttets Hans-Werner Sinn, der i New York Times i sidste uge sagde, at Grækenland allerede havde modtaget 115 Marshall planer (se dette link). Albrecht Ritschl forklarer, at den direkte hjælp kun var en lille del af Marshall hjælpen, og at det vigtigste element var, at den nye tyske stat ikke skulle betale tilbage på sin gæld, før Marshall hjælpen var betalt tilbage. Tyskland skyldte 40% af sit BNP i form af kortsigtet clearing gæld til resten af Europa – altså meget lig de aktuelle Target 2 differencer. Desuden opgjorde man den offentlige tyske gæld til 300% af BNP i 1938. Læs selv Ritschl modsvar i dette link:

The Economist artikel