Finansnyt

Møllehveden burde hedde 200 € hvis…


Figuren herover viser den efterhånden meget forskelligartede udvikling, vi ser mellem den amerikanske (Chicago) og den europæiske (Matif) hvedefuture. Den røde kurve viser udviklingen i Matif nov. 2010 kontrakten, mens den blå kurve viser Chicago hveden (dec. 2010) futuren, som er omregnet til euro og om til samme kontraktstørrelse som møllehveden. De to kurver burde altså være omtrent sammenfaldende, hvilket jo også har været tilfældet indtil midten af august. Men forskellen er nu vokset til et niveau, som ikke er holdbar. Hvis den europæiske hvede skulle følge den amerikanske, så burde Matif hveden altså hedde kurs 200 lige nu.