Finansnyt

Mål for S&P 500 indexet ved årets udgang


Tabellen herover viser de store finanshuses mål for S&P 500 indexet ved årets udgang. Bemærk de grønne felter er de banker, der har opjusteret målet for årets slutning, mens de røde viser de banker, der har sænket målet.