Finansnyt

Man bør kigge på de fremtidige forpligtelser


Figuren herover fra Casey Resarch viser, at i stedet for at fokusere på gæld i forhold til BNP, så bør man i højere grad kigge på det offentliges fremtidige forpligtelser. Den amerikanske health care og rentebyrde forventes at vokse markant i de kommende år, og som regel går det værre end bedre end forventet af myndighederne. Og det gælder jo ikke bare i USA