Finansnyt

Mange af de større banker opfylder de nye Basel III krav


De nye Basel III regler stiller krav til, at bankerne har en ansvarlig kapital på 7%. Derudover indføres en ’mod-cyklisk’ buffer på op til 2.5% af bankernes risikovægtede aktiver i ekstra ansvarlig kapital, som er et krav, der kan pålægges bankerne, når kreditmarkederne er velfungerende igen. Grafen viser, at de fleste større banker på global plan opfylder begge krav ifølge Credit Suisse’s opgørelse. Deres vurdering er, at næsten alle europæiske banker vil opfylde kravet i 2012.