Finansnyt

Markant forskel på Brent og WTI råolien p.t.


Der er tale om en markant skævvridning af råoliemarkedet, idet Brent crude oil (marts 2011) fortsætter opad, mens den amerikanske råolie, WTI (marts 2011) viser tegn på top. Det giver en historisk stor forskel mellem de to oliekontrakter på over 6 kurspoint. Vi tangerer den forskel, der var ved finanskrisen højdepunkt i starten af 2009, og i en “normal” situtuation er det faktisk WTI olien, som historisk set har været dyrere end Brent olien.