Finansnyt

Markedet begynder at blive nervøs

Finansmarkederne begynder at blive nervøse over, at der ikke kommer en aftale om forhøjelse af gældsloftet. Bloomberg skriver, at der forfalder korte statsobligationer for 120 mia. $ i morgen, og den amerikanske finansminister, Jack Lew, har tidligere tilkendegivet, at der kun er ca. 30 mia. $ tilbage i morgen – altså ikke nok til at indfri de forfaldne obligationer. Grafen herover viser prisen for at sikre sig mod en amerikansk statsbankerot på 1 år, de såkaldte CDS’er (den hvide kurve), mens de grønne bars viser renten på 1 mdrs. amerikanske statsobligationer, hvor renten er steget fra lige under nul til 0mkring 0,35%. Det er stadigvæk lavt men dog udtryk for en betydelig forandring.  Flere oplysninger i dette link:

Bloomberg artikel