Finansnyt

Markedet mindre positivt stemt overfor euroen

Grafen herover illustrerer, at markedet generelt er blevet mindre positivt stemt overfor euroen. Den blå linie viser udviklingen i EUR/USD forholdet, mens den orange linie viser den 2 årige renteforskel mellem USA og Tyskland. Denne udvikling har gennem hele 2013 været sidelæns. Den røde linie viser forskellen mellem Citigroups surprise index for eurozonen og USA. En faldende kurve viser altså, at de positive nyheder fra USA er øget i forhold til eurozonen. Den grøn/røde kurve viser nettopositionen i de spekulative kontrakter for EUR/USD på det amerikanske futuresmarked, og det har siden midten af 2013 vist en klar overvægt af køb i euroen. Denne overvægt er nu blevet mindre, men der er altså stadigvæk flere køb end salgspositioner. Alt i alt tyder dette chart på, at opsiden i EUR/USD bør være begrænset, og at en trendvending nedad er mulig.