Finansnyt

Matif hveden bryder støtte


Billedet af en top i Matif hveden (basis jan. 11 kontrakten) synes at være blevet stærkere. Kursen er under sin støttelinie (gul stiplet linie), ligesom der er markante divergenser på toppene siden juli (se de røde og grønne pile). Desuden kan vi konstatere, at omsætningen er faldende under opturen (den nederste orange pil). Det peger mod en top og en større, nedadrettet korrektion – måske endda en decideret trendvending.