Finansnyt

Meget delikat operation forude ved Fukushima værket

Reuters beskriver i en længere artikel, at TEPCO, der ejer det uheldsramte japanske atomkraftværk ved Fukushima til november vil påbegynde en meget delikat operation, der skal fjerne brændselstavene i reaktor 4. Det drejer sig om 400 tons brugt brændsel fra den ødelagte bygning, og det er en meget farefuld operation, der er beregnet til at vare et år. Problemet er, at hvis noget går galt, så risikerer det at gå rigtigt galt. I sin yderste konsekvens svarer en ulykke til 14.000 Hiroshima bomber. Men man er nødt til at gøre noget, idet reaktorbygning 4 er skrøbelig og risikerer at kollapse, hvis der kommer et nyt jordskælv. Flere informationer i dette link:

Reuters artikel