Finansnyt

Meget lavt solar maksimum

Et kig på solplet aktiviteten viser et meget lavt solar maksimum (nederste kurve), hvor vi skal tilbage til tidspunktet op til 1929 for at finde et tilsvarende. Det passer sammen med aktiemarkedet (selv om der naturligvis ikke er nogen sammenhæng….?), som det fremgår af grafen herover, der øverst viser udviklingen i S&P 500 indexet. De gule område er de tidligere perioder med lavt solar maksimum, som netop falder sammen med perioden op til 1929, toppen i slutningen 1960’erne og den aktuelle top, som indikeret med de røde cirkler. Hvis man i stedet for de nominelle aktiekurser justerer for inflation, så får man den grå kurve, der meget tydeligere viser omfanget af toppen i slutningen af 1960’erne og den efterfølgende korrektion nedad. Denne kurve forstørrer også den aktuelle korrektion fra 2000 toppen, idet den seneste kursstigning ikke når over den tidligere top.