Finansnyt

Meget optimistisk amerikansk budgetkontor


Grafen herover viser det amerikanske budgetkontors estimat af udviklingen i den amerikanske arbejdsløshed frem til 2022. Det er efter alt at dømme meget overoptimistisk.