Finansnyt

Meget stor prisforskel på hveden i Europa og USA

Figuren herover viser øverst priserne for marts hvede kontrakten på Matif møllehvede (blå linie), London foderhvede (grøn linie) og Chicago hveden (rød linie). Alle priser er omregnet til danske kroner per hkg, så det er umiddelbart sammenlignelige. Der er i øjeblikket en historisk stor prisforskel på den europæiske hvede og den amerikanske. Prisforskellen på marts kontrakten på Matif og Chicago kan direkte aflæses i den røde kurve nederst. Den viser nu, at Europa er 28 kr. dyrere per hkg, og det gør Europa ukonkurrencedygtig på eksportmarkederne. Det betyder sandsynligvis også, at hvis den amerikanske hvede fortsætter med at falde, så vil det trække den europæiske med nedad. Og de seneste bevægelser tyder netop på, at den amerikanske hvede er brudt ud i nedadgående retning fra sit sidelæns konsolideringsmønster.