Finansnyt

Mere end 100 mia. $ i falske eksportfakturaer

diff100114

Quartz skriver, at undersøgelser viser, at der alene i 2012 var tale om mere end 100 mia. $ i falske ekposrtfakturaer fra Kina til Hong Kong. Dette tal er vokset, så dette niveau stort set er nået alene i 1. halvår af 2013. Grafen herover viser forskellen mellem den kinesiske eksport til Hong Kong og Hong Kongs import fra Kina. Flere oplysninger i dette link:

Quartz artikel