Finansnyt

Mere end hver 2. ude af stand til at finde arbejde


Den røde kurve i figuren viser et 12 mdrs. gennemsnit af det antal, der har opbrugt deres arbejdsløshedsunderstøttelse uden at finde et arbejde. Procenten har i hele 2010 holdt sig omkring 55% – altså mere end hver anden er ude af stand til at finde sig et arbejde over det seneste år. Den blå kurve viser, at den gennemsnitlige arbejdsløshedsperiode er på 34 uger. Det amerikanske system er normalt gearet til en gennemsnitlig arbejdsløshed på 20 uger, så det giver et voldsomt pres på systemet. Problemet bliver ikke mindre af, at selv om det umiddelbart kunne se ud som om, at der var færre arbejdsløse på understøttelse, så risikerer det blot at være et produkt af, at der er en masse, der helt er faldet ud af statistikken. Købekraften for disse bilver endnu lavere end de, der fortsat er på understøttelse.