Finansnyt

Mindstelønnen i udvalgte lande

Grafen herover fra BloombergBriefs viser udviklingen i mindstelønnen i euro i udvalgte lande med Rumænien som en bundskraber og med Luxembourg på toppen.