Finansnyt

Mutual funds cash level er i bund

Grafen herover viser udviklingen i kassebeholdningen hos de amerikanske mutual funds sammenholdt med aktiemarkedet. Teorien er, at hvis kontant beholdningen er lille, så er man fuldt investeret, og det vil normalt ske ved eller nær en top i aktiemarkedet. Det er der også historisk belæg for. Læg mærke til sammenhængen mellem aktiemarkedet (S&P 500 indexet = blå linie) og kontant beholdningen, som er vist som de røde søjler. Denne kurve er vendt på hovedet, så en høj værdi indikerer lille kassebeholdning. I øjeblikket er der kun 3½%, der mangler at blive investeret, og det tangerer dermed toppen fra lige før finanskrisen. Klik på billedet for at se en større gengivelse.