Finansnyt

NBER’s ‘Big Four’

National Bureau of Economic Research (NBER) fastsætter officielt recessionsperioder i USA. NBER er ikke specifik omkring grundlaget for dateringen af recessionen. Nogle af de parametre, der generelt set menes at veje tungt i beslutningsprocessen er industriproduktion, realindkomst, beskæftigelse og real detailsalg. De følger St. Louis Fed også og laver ovenstående graf de kalder ‘Big Four’. Den viser, hvordan de 4 parametre har udviklet sig fra recessionens afslutning i juni 2009, hvor de er indexeret til 100. Det er vist sammen med den gennemsnitlige udvikling og høj og lav efter tidligere recessionsperioder. Her ligger industriproduktion og detailsalg på et gennemsnit, mens beskæftigelse og realindkomst ligger under.