Finansnyt

Nedbringer forbrugerne gæld eller afskriver bankerne den?


Den røde graf viser den samlede nedbringelse af realkreditgæld og forbrugerkreditter i USA siden 2008, hvilket er faldet med $610 mia. I samme periode har bankerne nedskrevet deres låneporteføljer på realkreditlån og forbrugerkreditter med $588 mia. De private har med andre ord frivilligt nedbragt gæld for omkring $22 mia., mens bankerne har lukket resten ned via personlige konkurser. Det betyder med andre ord, at amerikanerne holder en høj gældsætning og holder ved, indtil de ’kører ud over kanten’ og bliver lukket af bankerne. Dermed er der ikke sparet op til at øge forbruget fremadrettet. Samtidig betyder en den gruppe, der er erklæret personlig konkurs får dårlig ’kreditscore’, hvilket betyder, at de er afskåret for låneoptagelse på normale vilkår.