Finansnyt

Nogle af de store problemer, eurozonen står over for


Denne artikel fra The weekly Standard beskriver nogle af de store problemer, som eurozonen står over for. Det kan godt være, at Tyskland i øjeblikket virker som en sikker havn i urolige tider, men artiklen beskriver bl.a., hvordan den tyske banksektor og specielt Landesbanken er så underkapitaliseret, at nogle planlægger at frasige sig den kommende stress-test, fordi de i forvejen ved, at de vil dumpe. Disse banker alene har 220 mia. € af statsobligationer og banktilgodehavender i Grækenland, Portugal og Spanien. Læs selv flere detaljer i artiklen:
http://www.weeklystandard.com/articles/coming-euro-crack_558504.html?nopager=1