Finansnyt

Nogle hovedtemaer fra den nye USDA rapport


Figuren herover viser med rødt hvedeprisen og med blåt de amerikanske hvedelagre (kurven er vendt på hovedet for at illustrere sammenhængen med hvedeprisen – en stigning i den blå kurve svarer altså til et fald i lagrene). Den nye amerikanske rapport fra landbrugsministeriet viser en nedjustering af hvede lagrene med 40 mio. bushel, mens forbruget er reduceret med 10 mio. bushel. Den globale forsyning er øget noget. De argentinske startlagre er opjusteret med 0,9 mio. tons og produktionen med 0,5 mio. tons. Den brasilianske produktion er hævet med 0,4 mio. tons, EU-27 produktionen med 0,3 mio. tons – især på øgede forventninger til Polen. Kazakhstans produktion er ned med 1,3 mio. tons og Australien med 0,5 mio. tons pga. stærk regn. Det globale hvedeforbrug er sænket med 1,2 mio. tons – især pga. mindre foderforbrug i EU-27, USA og Kazakhstan.

De amerikanske majs-lagre er justeret yderligere ned med 87 mio. bushel, hvilket er en reduktion med 963 mio. bushel i forhold til samme tal sidste år, hvilket også fremgår af grafen herover, der viser majs-prisen med rødt og de amerikanske lagre som den blå kurve (vendt på hovedet for at vise sammenhængen med majs-prisen).

Hele analysen fra USDA kan læses her:
http://www.usda.gov/oce/commodity/wasde/latest.pdf