Finansnyt

Nyt dårligt handelsbalancetal fra Japan

Japan havde i juli et handelsunderskud på næsten 519 mia. JPY, hvilket fremgår af den nederste graf herover. Det er tydeligt, at underskuddene står i kø siden 2011 (de røde søjler), hvilket bl.a. er et produkt af den alt for stærke yen-kurs. De to grafer øverst viser hhv. med hvidt eksporttallene og med gult importtallene fra den månedlige opgørelse af betalingsbalancen. Det er tydeligt, at økonomien ikke er tilbage til niveauet fra før finanskrisen.