Finansnyt

OBXbear tæt på gennembrud opad

obxbear040214

Den store kileformation siden medio 2011 har måske nået sin bund. Måske, fordi vi fortsat mangler at få den endelige bekræftelse i form af et gennembrud opad. Kilens bundlinie gav efter i slutningen af 2013, men det er ikke helt unormalt, at kursen skal under bundlinien for at “forvirre”. Det kalder med i det tekniske sprog for en “through under”, og det udgør i dette tilfælde sidste del nedad, før tendensen vender. Grafen viser, at kursen i øjeblikket tester toplinien ved 11.35-11.40 niv. Det kunne passe med, at kursen i første omgang stopper omkring dette niveau for at falde lidt tilbage men forblive over bunden ved 10 niv., før vi ser næste optur udvikle sig. Så står vi i hvert fald i en ganske positiv situation, idet vi så både har et gennembrud opad i forhold til modstandslinierne og et fuldendt klassisk “skulder-hoved-skulder” bundmønster. Næste skridt, der bekræfter den ændrede tendens, vil i så fald være brud på den årlige trend ved p.t. 12.65 (den gule linie). Læg også mærke til de ret markante divergenser nedad, der er illustreret ved de to modsatrettede orange pile. Det udtrykker netop en aftagende trendstyrke nedad.