Finansnyt

OECD: De globale uligheder forøges

Figurene herover viser den såkaldte Gini koefficient, der måler uligheden i et samfund. Nulpunket betyder, at alle er ens, altså at alle uligheder er væk. Kurvernes bevægelse væk fra nulpunktet indikerer dermed, at ulighederne bliver forøget.

Tallene baseres på en OECD rapport, der kan læses her:

OECD rapport