Finansnyt

OECDs ledende indikatorer

Grafen herover viser den årlige udvikling i udvalgte OECD ledende indikatorer for eurozonen. Der er tale om sæsonkorrigerede tal. Grafen herunder viser udviklingen i udvalgte andre lande