Finansnyt

OECDs tal for arbejdsmarkedets produktivitet

Grafen herover viser OECDs udregning af arbejdsmarkedets produktivitet af samlede økonomi for tre udvalgte lande. Den tyske produktivitets fremgang er klart stærkest i perioden (grøn linie), mens den franske halter efter (den gule linie). Men det er særlig slemt i Italien, som i mere end 10 år har vist relativ tilbagegang (hvid linie).