Finansnyt

Optimismen blandt små virksomheder i USA daler igen


Det amerikanske optimismeindex blandt små virksomheder fra NFIB faldt igen i maj, og indexet har ikke siden 2006 været over 100 niv. Det viser den fortsat pressede situation, som mange små amerikanske virksomheder befinder sig i, og det er også en af hovedårsagerne til, at arbejdsløsheden ikke er forbedret væsentligt. En stor del af en beskæftigelsesfremgang i USA skal komme fra små og mellemstore virksomheder.