Finansnyt

Optimismen ‘halter’ fortsat efter i de små virksomheder i USA


Den amerikanske centralbankchef Ben Bernanke har gentagne gange pointeret vigtigheden af at sikre bedre vilkår for de mindre virksomheder i USA, hvor 60% af nye jobs bliver skabt. Mens de større virksomheder har haft nemmere adgang til kapital via obligationsudstedelser, er de mindre virksomheder i højere grad afhængigt af bankerne, hvor der er betydelige kreditbegrænsninger. Det fremgår også af den grønne graf ovenfor. Der ses en bedring i forventningerne til kreditbetingelser og adgang til kapital, men indexet ligger fortsat lavt. Det er også en af forklaringerne på, at optimismen i de små virksomheder ’halter’ efter ISM for de store virksomheder i øverste graf. Optimismen i de små virksomheder ligger efter seneste stigninger på niveau med lavpunkterne i 90’erne. De små virksomheder vurderer, at det er et dårligt tidspunkt for en ekspansion (grå graf) og har heller ikke de store forventninger om kapitalforbrug og investeringer (grøn graf nedenfor). Dermed er der heller ikke udsigt til de store ansættelsesrunder. Den blå graf nedenfor viser en stigning i planerne om ansættelser, men foreløbigt ses ikke den store bedring i indexet for jobmuligheder i de små virksomheder, hvilket ligger på niveau med lavpunktet i 2002. Graferne viser, at der fortsat er store udfordringer med at sikre den fornødne optimisme og adgang til kapital til at sikre, at investeringer og jobskabelsen kommer i gang i de mindre virksomheder i USA.