Finansnyt

Optrenden bliver svagere trods nye højder

Der er fortsat tale om en optrend i aktiemarkedet, men som bl.a. grafen herover illustrerer, så bliver den svagere og svagere funderet. Den sorte linie viser udviklingen i DAX indexen sammen med 200 dages gl. gns. (den røde linie). Bagved finder vi den blå kurve, der viser antallet af aktier i DAX indexet over 200 dages gl. gns. På trods af, at indexet fortsætter til nye højder, så er antallet af aktier over 200 dages gl. gns. faldende. Der var 95% over 200 dages gl. gns. i slutningen af 2012, 90% i starten af 2013, 83% ved toppen i marts og i øjeblikket kun 80% af aktierne i indexet over 200 dages gl. gns. Det er et varsel om, at færre og færre aktier holder optrenden i live. Samtidig viser den nederste røde kurve placeringen af indexet i forhold til netop 200 dages gl. gns., og der er også tale om lavere toppe her (se den faldende røde pil). Men det er naturligvis vigtigt, at dette oplæg til top også giver sig udslag i brud i selve DAX indexet – og det er altså endnu ikke sket.