Finansnyt

Overoptimistiske estimater af BNP

I forbindelse med opgørelsen af BNP i 2. kvartal i USA, laves samtidigt en revision af de tidligere BNP estimater. I grafen er BNP i USA  sat lige med 1 (indexeret) i 1. kvartal 2007. Den blå graf viser BNP udviklingen efter revisionen i 2008. Ved revisionen i 2009 blev BNP justeret ned. Det samme gælder ved 2010 og 2011 revisionen. Der ses altså en konsekvent overoptimistisk estimat på BNP i USA siden finanskrisen. Recessionen var dybere end oprindeligt estimeret og det efterfølgende opsving har været mindre. På fredag kommer 2. kvartals BNP fra USA samt 2012 revisionen, der vil vise, om de overoptimistiske skøn fortsætter.