Finansnyt

På nogle områder ligner USA situationen i Japan 10 år tidligere


Nogle tal indikerer, at situationen i USA meget ligner den i Japan 10 år tidligere. I hvert fald udviklingen i gæld i forhold til BNP synes at tegne det samme billede. Men der er naturligvis også store forskelle.