Finansnyt

Pengenes omsætningshastighed i USA fortsat på et lavt niveau


Grafen herover viser St. Louis Feds. opgørelse over pengenes omsætningshastighed i USA. Når grafen er under 1, så betyder det, at en øgning i reserverne på 1$ betyder, at pengeforsyningen stiger under 1$. Det er således med til at understrege, at Fed. udpumpning af likviditet i øjeblikket ikke har den ønskede effekt, og at der således heller ikke er nogen grund til at forvente inflation.