Finansnyt

Pengepolitikken helt efter tysk forbillede

Graferne herover viser udviklingen i købekraften i de 4 største eurozone lande siden midten af 1990’erne. Den røde linie viser trendvæksten i landene, og som det fremgår, så er væksten i Tyskland øget til igen at være over sin langsigtede trend, mens tingene forholder sig anderledes i de tre andre lande, hvor især Italien og Spanien bevæger sig lige ud og langt væk fra en trendvækst. Det er yderligere et symptom på, at tingene kører skævt i eurozonen, og at den er rettet ind efter tyske forhold og ikke efter de dårligere sydeuropæiske konjunkturer.