Finansnyt

Problemerne i eurozonen i et enkelt billede

Grafen herover er et tydeligt og meget skræmmende aktuelt billede på problemerne i eurozonen. Kurverne viser udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden – altså arbejdsløsheden under 25 år i hhv. Grækenland (hvid kurve), Spanien (gul kurve) og Tyskland (grøn linie). Mens den i Grækenland og Spanien er på over 50% og stigende, så er den i Tyskland siden 2007 faldet fra 13% til nu 8%.